Miễn Trừ Trách Nhiệm

Người dùng sử dụng công cụ và dịch vụ đồng nghĩa với việc đồng ý với Điều khoản và Miễn trừ trách nhiệm của PhatHanhCoin.

- Do tính đa dạng của sản phẩm cũng như chức năng sản phẩm phần mềm phụ thuộc vào một số API bên thứ 3 nên Điều khoản và Miễn trừ trách nhiệm này có thể được cập nhật hoặc bổ sung không báo trước.


- Mọi dịch vụ và phần mềm được cung cấp bởi PhatHanhCoin chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập, nghiêm cấm sử dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật được ban hành bởi Nước CHXHCN Việt Nam.


- Người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với hành vi và mục đích sử dụng công cụ cũng như dịch vụ của PhatHanhCoin.


- TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ HỨA HẸN CỤ THỂ NÀO VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC MỨC ĐỘ TIN CẬY, SỰ SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN CỦA CÁC DỊCH VỤ ĐÓ. CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THEO "HIỆN TRẠNG".

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ VÀ DỊCH VỤ QUÁ HẠN BẢO HÀNH CỦA CHÚNG TÔI.