So sánh mạng blockchain BSC và Ethereum

Binance Smart Chain (BSC) được sao chép mã nguồn của giao thức Go Ethereum (Geth), và do đó, có nhiều điểm tương đồng với chuỗi khối (blockchain) Ethereum. Tuy nhiên, các nhà phát triển BSC đã có những thay đổi đáng kể trong một số lĩnh vực chính. Thay đổi lớn nhất là cơ chế đồng thuận, cho phép BSC thực hiện các giao dịch rẻ hơn và nhanh hơn Ethereum.


Nội dung so sánhBSCEthereum
Tốc độ xử lý giao dịch nhanh hơn

Phí gas rẻ hơn

Độ ổn định giá coin đã tạo tốt hơn

Hệ sinh thái DApp phong phú hơn